چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مصاحبه زنده رادیویی

مصاحبه زنده رادیویی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

مطالب/ مصاحبه زنده رادیویی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

                           
      مصاحبه زنده رادیویی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی درمصاحبه زنده رادیویی امروز ازشبکه استانی ضمن گرامیداشت بیست وششم شهریورکه مصادف باچهل ویکمین سالروزتاسیس اورژانس 115درکشوراست اززحمات پرسنل زحمتکش وساعی اورژانس استان قدردانی نمودند.
شنبه 27 شهريور 1395