چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای قرمزی گل

واژگونی مینی بوس در روستای قرمزی گل آذرشهر

مطالب/ واژگونی مینی بوس در روستای قرمزی گل آذرشهر

                           
      واژگونی مینی بوس در روستای قرمزی گل آذرشهر واژگونی مینی بوس در روستای قرمزی گل آذرشهر ساعت 10:30امروز 95.6.25باعث فوت دوتن ومصدومیت 15نفرشد.

شنبه 27 شهريور 1395