پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سالروز تأسیس اورژانس

برنامه های  روز ملی اورژانس(26 شهریور) مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه

مطالب/ برنامه های روز ملی اورژانس(26 شهریور) مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه

                           
      برنامه های  روز ملی اورژانس(26 شهریور) مرکز اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه در مدت یک هفته برنامه های فرهنگی در سالروز تأسیس اورژانس و مصادف با دهه اول
محرم درمرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

يکشنبه 25 شهريور 1397