شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تالار معلم تبریز

همایش روز ملی اورژانس وچهل ویکمین سالگرد تاسیس اورژانس115درکشور

مطالب/ همایش روز ملی اورژانس وچهل ویکمین سالگرد تاسیس اورژانس115درکشور

                           
      همایش روز ملی اورژانس وچهل ویکمین سالگرد تاسیس اورژانس115درکشور همایش روز ملی اورژانس وچهل ویکمین سالگرد تاسیس اورژانس115درکشور در تالار معلم تبریز مورخه 95.6.26برگزارشد.
شنبه 27 شهريور 1395