يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مولتی ترومای

بالگرد اورژانس هوایی تبریز عازم شهرستان عجب شیر شد

مطالب/ بالگرد اورژانس هوایی تبریز عازم شهرستان عجب شیر شد

                           
      بالگرد اورژانس هوایی تبریز عازم شهرستان عجب شیر شد صبح امروز95.6.29طی تماس مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان عجب شیر مبنی بر نیازمصدوم مولتی ترومای ناشی از تصادف به مرکز درمانی مجهز بالگرد اورژانس تبریز بطرف شهرستان عجب شیر پروازکرد.
چهارشنبه 31 شهريور 1395