سه شنبه 1 بهمن 1398 - 25 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان عجب شیر

واژگونی پیکان درشهرستان عجب شیرساعت10امروز مسیرقلعه چای

مطالب/ واژگونی پیکان درشهرستان عجب شیرساعت10امروز مسیرقلعه چای

                           
      واژگونی پیکان درشهرستان عجب شیرساعت10امروز مسیرقلعه چای واژگونی پیکان درجاده عجب شیر به قلعه چای ساعت10صبح امروز95.6.29مصدومیت راننده پیکان راباعث شد.
چهارشنبه 31 شهريور 1395