يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با پایگاه زنوز

آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری

مطالب/ آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری

                           
      آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری ازتوابع شهرستان مرند باعث سوختگی سه نفرازاعضای یک خانواده شد.

چهارشنبه 31 شهريور 1395