سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با جان عابر

تصادف خودروی امدادخودرو با عابر پیاده مرگ وی را رقم زد

مطالب/ تصادف خودروی امدادخودرو با عابر پیاده مرگ وی را رقم زد

                           
      تصادف خودروی امدادخودرو با عابر پیاده مرگ وی را رقم زد تصادف خودروی امدادخودرو جان عابر13ساله راگرفت.
شنبه 3 مهر 1395