شنبه 3 اسفند 1398 - 27 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس 115مرند

تصادف پژوبا خودروی آردی درسه راهی زنوز  باعث مصدومیت 5تن شد.

مطالب/ تصادف پژوبا خودروی آردی درسه راهی زنوز باعث مصدومیت 5تن شد.

                           
      تصادف پژوبا خودروی آردی درسه راهی زنوز  باعث مصدومیت 5تن شد. تصادف پژوبا خودروی آردی درسه راهی زنوز باعث مصدومیت 5تن شد.
شنبه 3 مهر 1395