يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مادربارداری

انجام زایمان موفق توسط کارشناسان فوریت پزشکی بناب

مطالب/ انجام زایمان موفق توسط کارشناسان فوریت پزشکی بناب

                           
      انجام زایمان موفق توسط کارشناسان فوریت پزشکی بناب نوزاددختردرمنزل خودشان وتحت مراقبت پزشکی کارشناسان اعزامی مرکز اورژانس بناب متولد شد.

يکشنبه 4 مهر 1395