پنجشنبه 14 فروردين 1399 - 08 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس بناب

غرق شدن مرد بنابی دراستخر

مطالب/ غرق شدن مرد بنابی دراستخر

                           
      غرق شدن مرد بنابی دراستخر شادی نیاسخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی را اعلام این خبرگفت:ساعتی قبل بدنبال دریافت گزارش کاهش هوشیاری مردی داخل استخرسریعا اورژانس بناب به محل اعزام شد.
يکشنبه 27 اسفند 1396
انجام زایمان موفق توسط کارشناسان فوریت پزشکی بناب

مطالب/ انجام زایمان موفق توسط کارشناسان فوریت پزشکی بناب

                           
      انجام زایمان موفق توسط کارشناسان فوریت پزشکی بناب نوزاددختردرمنزل خودشان وتحت مراقبت پزشکی کارشناسان اعزامی مرکز اورژانس بناب متولد شد.

يکشنبه 4 مهر 1395