دوشنبه 5 اسفند 1398 - 29 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس شیبلی

سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س

مطالب/ سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س

                           
      سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س برخورد نیسان با سمند ،نرسیده به تونل شیبلی از طرف بستان آباد سه مصدوم برجای گذاشت.
يکشنبه 6 مرداد 1398
واژگونی خودرو سمنددر اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی

مطالب/ واژگونی خودرو سمنددر اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی

                           
      واژگونی خودرو سمنددر اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی
🚑واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید.

يکشنبه 4 مهر 1395