چهارشنبه 9 بهمن 1398 - 03 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خودرو سمند

در شهرستان سراب اتفاق افتاد

مطالب/ در شهرستان سراب اتفاق افتاد

                           
      در شهرستان سراب اتفاق افتاد خودرو سمند چوپان و گله اش را زیرگرفت.
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396
واژگونی خودرو سمنددر اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی

مطالب/ واژگونی خودرو سمنددر اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی

                           
      واژگونی خودرو سمنددر اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی واژگونی خودرو سمند اتوبان پیامبر اعظم داخل تونل شیبلی
🚑واژگونی خودرو سمند در تونل شیبلی مصدومیت یک تن را منجر گردید.

يکشنبه 4 مهر 1395