شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با CPR

خانم 80 ساله سردرودی به زندگی بازگشت

مطالب/ خانم 80 ساله سردرودی به زندگی بازگشت

                           
      خانم 80 ساله سردرودی به زندگی بازگشت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: بیمار قلبی که بدنبال پیاده روی دچار درد قلبی شده و علائم حیاتی خود را ازدست داده بود, با اقدامات احیائی تکنسینهای اورژانس 115 به زندگی بازگشت

شنبه 23 آبان 1394