يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با کاروان مرکز مدیریت

جلسه هماهنگی مسئول ستادی با تکنسینهای اعزامی به مراسم اربعین حسینی برگزارشد

مطالب/ جلسه هماهنگی مسئول ستادی با تکنسینهای اعزامی به مراسم اربعین حسینی برگزارشد

                           
      جلسه هماهنگی مسئول ستادی با تکنسینهای اعزامی به مراسم اربعین حسینی برگزارشد جلسه هماهنگی مسئول ستادی با تکنسینهای اعزامی به مراسم اربعین حسینی برگزارشد
پنجشنبه 20 آبان 1395