يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مانور زمان صفر

مانور زمان صفر در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ مانور زمان صفر در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      مانور زمان صفر در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور مسئولین ستادی در سالن جلسات اورژانس در جهت آمادگی مضاعف مانور زمان صفر برگزار شد.
جمعه 17 آبان 1398
انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر

مطالب/ انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر

                           
      انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر
پنجشنبه 20 آبان 1395