چهارشنبه 20 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دكتر جبار زاده

انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر

مطالب/ انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر

                           
      انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر انجام مانور زمان صفر توسط مدیریت بحران استانداری در جاده تبریز- اهر
پنجشنبه 20 آبان 1395