چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با دستگاه موتورسیکلت

سه کشته ومصدوم در برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در آبش احمد شهرستان کلیبر

مطالب/ سه کشته ومصدوم در برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در آبش احمد شهرستان کلیبر

                           
      سه کشته ومصدوم در برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در آبش احمد شهرستان کلیبر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در آبش احمد منجربه فوت جوان 25ساله شد ودو مصدوم را راهی بیمارستان کرد.

پنجشنبه 20 آبان 1395