پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با انفجار مرکز بهداشت

انفجار در مرکز بهداشت استان واقع در نصف راه تبریز

مطالب/ انفجار در مرکز بهداشت استان واقع در نصف راه تبریز

                           
      انفجار در مرکز بهداشت استان واقع در نصف راه تبریز انفجار در مرکز بهداشت استان واقع در نصف راه خسارت جانی نداشت.
يکشنبه 23 آبان 1395