جمعه 22 فروردين 1399 - 16 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اهر-مشگین

واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر

مطالب/ واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر

                           
      واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر سقوط پژو در جاده اهر-مشگین شهر حوالی روستای نقدوز چهار نفر مصدوم ویک نفر مفقودی را بدنبال داشت.
شنبه 13 آذر 1395