يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای نقدوز

واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر

مطالب/ واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر

                           
      واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر سقوط پژو در جاده اهر-مشگین شهر حوالی روستای نقدوز چهار نفر مصدوم ویک نفر مفقودی را بدنبال داشت.
شنبه 13 آذر 1395