يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با سقوط پژو

واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر

مطالب/ واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر

                           
      واژگونی وسقوط به دره پژو در جاده اهر-مشکین شهر سقوط پژو در جاده اهر-مشگین شهر حوالی روستای نقدوز چهار نفر مصدوم ویک نفر مفقودی را بدنبال داشت.
شنبه 13 آذر 1395