يکشنبه 17 آذر 1398 - 10 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مراغه هشترود

بالگرد اورژانس تبریز بطرف مراغه پرواز کرد.

مطالب/ بالگرد اورژانس تبریز بطرف مراغه پرواز کرد.

                           
      بالگرد اورژانس تبریز بطرف مراغه پرواز کرد. تصادف نیسان وپیکان در جاده مراغه هشترود اورژانس هوایی را به مراغه کشاند.

يکشنبه 14 آذر 1395