چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم60ساله

فوت عابر 60ساله در تبریز.

مطالب/ فوت عابر 60ساله در تبریز.

                           
      فوت عابر 60ساله در تبریز. برخورد زانتیا با خانم60ساله در میدان آذربایجان مقابل دادسرا مرگ وی را رقم زد.

يکشنبه 14 آذر 1395