چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با توکلی تبریز

قاتل خاموش باز قربانی گرفت.

مطالب/ قاتل خاموش باز قربانی گرفت.

                           
      قاتل خاموش باز قربانی گرفت. مسمومیت با مونوکسید کربن ناشی از بخاری در سه راه توکلی تبریز پایان زندگی سه نفر از اعضای خانواده را رقم زد
يکشنبه 14 آذر 1395