چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جاده عجب شیر

پرواز بالگرد اورژانس تبریز برفراز جاده عجب شیر به بناب

مطالب/ پرواز بالگرد اورژانس تبریز برفراز جاده عجب شیر به بناب

                           
      پرواز بالگرد اورژانس تبریز برفراز جاده عجب شیر به بناب واژگونی سواری هیوندا در جاده عجب شیر بطرف بناب مقابل نیروگاه سهند با مصدوم کردن چهار تن بالگرد اورژانس را صحنه کشاند.

شنبه 20 آذر 1395