پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با برخوردپراید پیکان

برخوردپراید پیکان در جاده اهر تبریزپنج نفر را راهی بیمارستان کرد

مطالب/ برخوردپراید پیکان در جاده اهر تبریزپنج نفر را راهی بیمارستان کرد

                           
      برخوردپراید پیکان در جاده اهر تبریزپنج نفر را راهی بیمارستان کرد به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی درتصادف عصر هیجدهم آذرماه 95 در جاده اهر تبریز سه راهی هریس بطرف اهر پنج مصدوم برجای گذاشت
شنبه 20 آذر 1395