شنبه 28 دي 1398 - 22 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خودرو 206

واژگونی مرگبار خودرو 206 در جاده صوفیان تبریز

مطالب/ واژگونی مرگبار خودرو 206 در جاده صوفیان تبریز

                           
      واژگونی مرگبار خودرو 206 در جاده صوفیان تبریز واژگونی پژو 206sdدرکیلومتر 6جاده صوفیان تبریز به سر نوشت دو نفر پایان داد.


شنبه 20 آذر 1395