پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پنجرگیری ماشین

عابر پیاده در اتوبان پیامبر اعظم محدوده  شهرک خاوران بر اثر برخورد با نیسان فوت نمود.

مطالب/ عابر پیاده در اتوبان پیامبر اعظم محدوده شهرک خاوران بر اثر برخورد با نیسان فوت نمود.

                           
      عابر پیاده در اتوبان پیامبر اعظم محدوده  شهرک خاوران بر اثر برخورد با نیسان فوت نمود. تصادف ظهر امروز در اتوبان پیامبر اعظم محدوده شهرک خاوران با سه کشته و مصدوم.

يکشنبه 21 آذر 1395