يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مرد بنابی

با اقدامات کارشناسان اورژانس بناب آقای 47ساله بنابی به زندگی بازگشت.

مطالب/ با اقدامات کارشناسان اورژانس بناب آقای 47ساله بنابی به زندگی بازگشت.

                           
      با اقدامات کارشناسان اورژانس بناب آقای 47ساله بنابی به زندگی بازگشت. اقدامات پیشرفته احیاء قلبی ریوی به مرد بنابی زندگی دوباره بخشید.
پنجشنبه 25 آذر 1395