پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سواری و کامیون

برخورد چهار دستگاه خودرو در محور مرند خوی

مطالب/ برخورد چهار دستگاه خودرو در محور مرند خوی

                           
      برخورد چهار دستگاه خودرو در محور مرند خوی تصادف سه خودروی سواری ویک کامیون مقابل کارخانه تکدانه در جاده مرند خوی 9مصدوم برجای گذاشت.
پنجشنبه 25 آذر 1395