پنجشنبه 1 اسفند 1398 - 25 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با هدایت عملیات بحران

آغاز مانور تحت وب بحران  در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ آغاز مانور تحت وب بحران در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      آغاز مانور تحت وب بحران  در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز این مانور به مدت دو روز و با مشارکت فعال اعضا چارت بحران شبکه و بیمارستان ها و هماهنگی EOCدانشگاه برگزار می‌شود.

شنبه 18 اسفند 1397
جلسه  هم اندیشی مسئولین  کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای تبریز در مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان

مطالب/ جلسه هم اندیشی مسئولین کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای تبریز در مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان

                           
      جلسه  هم اندیشی مسئولین  کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای تبریز در مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در ادامه جلسات هم اندیشی صبح امروزششم دی ماه این جلسه با حضور مسئولین کمیته در EOC(مرکزهدایت عملیات بحران)تشکیل یافت.
سه شنبه 7 دي 1395