يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خطر وبلایا

جلسه  هم اندیشی مسئولین  کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای تبریز در مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان

مطالب/ جلسه هم اندیشی مسئولین کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای تبریز در مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان

                           
      جلسه  هم اندیشی مسئولین  کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای تبریز در مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در ادامه جلسات هم اندیشی صبح امروزششم دی ماه این جلسه با حضور مسئولین کمیته در EOC(مرکزهدایت عملیات بحران)تشکیل یافت.
سه شنبه 7 دي 1395