شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای تیکانلو

تلاش 7 ساعته اورژانس نظرکهریزبرای نجات مرد55ساله

مطالب/ تلاش 7 ساعته اورژانس نظرکهریزبرای نجات مرد55ساله

                           
      تلاش 7 ساعته اورژانس نظرکهریزبرای نجات مرد55ساله تلاش 7ساعته اورژانس نظرکهریز در راههای برفگیر وصعب العبوربرای نجات مرد55ساله
چهارشنبه 8 دي 1395