سه شنبه 29 بهمن 1398 - 23 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شوک آنافیلاکتیک

شوک آنافیلاکتیک  ناشی ازتزریق پنی سیلین و اقدامان نجات دهنده اورژانس کلوانق

مطالب/ شوک آنافیلاکتیک ناشی ازتزریق پنی سیلین و اقدامان نجات دهنده اورژانس کلوانق

                           
      شوک آنافیلاکتیک  ناشی ازتزریق پنی سیلین و اقدامان نجات دهنده اورژانس کلوانق تزریق پنی سیلین در منزل مسکونی در کلوانق از توابع شهرستان هریس باعث بروز شوک آنافیلاکتیک درفرد بیمارشد.
سه شنبه 28 دي 1395