دوشنبه 18 فروردين 1399 - 12 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با انفجار مهیب گاز

انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز

مطالب/ انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز

                           
      انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز
يکشنبه 3 بهمن 1395