جمعه 1 آذر 1398 - 24 ربيع الأول 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای دیزج

واژگونی مرگبار نیسان در ورزقان

مطالب/ واژگونی مرگبار نیسان در ورزقان

                           
      واژگونی مرگبار نیسان در ورزقان واژگونی نیسان با دو کشته ومصدوم نرسیده به روستای دیزج
پنجشنبه 7 بهمن 1395