شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با حادثه انفجار

انفجار ناشی ازنشت گاز زن و شوهر را به کام مرگ فرستاد

مطالب/ انفجار ناشی ازنشت گاز زن و شوهر را به کام مرگ فرستاد

                           
      انفجار ناشی ازنشت گاز زن و شوهر را به کام مرگ فرستاد نشت وانفجار گاز به زندگی زن و شوهر مسن در یکی از روستاهای بناب خاتمه داد
پنجشنبه 7 بهمن 1395