جمعه 15 فروردين 1399 - 09 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با زنشت گاز

انفجار ناشی ازنشت گاز زن و شوهر را به کام مرگ فرستاد

مطالب/ انفجار ناشی ازنشت گاز زن و شوهر را به کام مرگ فرستاد

                           
      انفجار ناشی ازنشت گاز زن و شوهر را به کام مرگ فرستاد نشت وانفجار گاز به زندگی زن و شوهر مسن در یکی از روستاهای بناب خاتمه داد
پنجشنبه 7 بهمن 1395