يکشنبه 4 اسفند 1398 - 28 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سکته مغزی(CVA)

پروازنجات بخش بالگرد اورژانس تبریز به طرف مراغه

مطالب/ پروازنجات بخش بالگرد اورژانس تبریز به طرف مراغه

                           
      پروازنجات بخش بالگرد اورژانس تبریز به طرف مراغه بیمار زن 65ساله دچار سکته مغزی(CVA) اورژانس هوایی را به مراغه کشاند
شنبه 9 بهمن 1395