شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جام فجر 95

دومین دوره مسابقات بین کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

مطالب/ دومین دوره مسابقات بین کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

                           
      دومین دوره مسابقات بین کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دومین دوره مسابقات بین کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی ویژه جام فجر با قهرمانی تیم ناحیه شرق تبریز خاتمه یافت
شنبه 16 بهمن 1395