دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با غبار روبی مزار

مراسم غبار روبی مزار شهدا توسط پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی استان انجام گردید

مطالب/ مراسم غبار روبی مزار شهدا توسط پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی استان انجام گردید

                           
      مراسم غبار روبی مزار شهدا توسط پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی استان انجام گردید بمناسبت هفته گرامیداشت فوریتهای پزشکی و آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم غبار روبی مزار شهدا توسط پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی استان انجام گردید
سه شنبه 4 مهر 1396