چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با افتتاح 3 پایگاه

در ایام الله دهه فجر امسال انجام شد

مطالب/ در ایام الله دهه فجر امسال انجام شد

                           
      در ایام الله دهه فجر امسال انجام شد افتتاح 3 پایگاه اورژانس در سطح استان و بهره برداری از ساختمان جدید اورژانس دادلو میانه
دوشنبه 25 بهمن 1395