دوشنبه 28 بهمن 1398 - 22 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با منواکسید کربن

مرگ غم انگیز پسر کنار پدر در شهرستان آذرشهر  استان آذر بایجان شرقی

مطالب/ مرگ غم انگیز پسر کنار پدر در شهرستان آذرشهر استان آذر بایجان شرقی

                           
      مرگ غم انگیز پسر کنار پدر در شهرستان آذرشهر  استان آذر بایجان شرقی قاتل خاموش در شهرستان آذرشهر پایان زندگی پسر جوان را رقم زد و پدر بیهوشش را راهی بیمارستان کرد
چهارشنبه 4 اسفند 1395