يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با بناب ملکان

حادثه خونین رانندگی در محور بناب ملکان

مطالب/ حادثه خونین رانندگی در محور بناب ملکان

                           
      حادثه خونین رانندگی در محور بناب ملکان برخورد پراید با کمپرسی چهار کشته و مصدوم برجای گذاشت.
شنبه 10 شهريور 1397
سانحه رانندگی درمحوربناب ملکان با یک کشته وچهارمصدوم

مطالب/ سانحه رانندگی درمحوربناب ملکان با یک کشته وچهارمصدوم

                           
      سانحه رانندگی درمحوربناب ملکان با یک کشته وچهارمصدوم
در سه سانحه رانندگی 2نفرجان باختند و 8نفرتوسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند

شنبه 7 اسفند 1395