جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با میانه به تبریز

دوکشته ومصدوم در سانحه رانندگی اتوبان پیامبر اعظم

مطالب/ دوکشته ومصدوم در سانحه رانندگی اتوبان پیامبر اعظم

                           
      دوکشته ومصدوم در سانحه رانندگی اتوبان پیامبر اعظم واژگونی پیکان در180کیلومتری میانه به تبریز یک کشته ویک مصدوم برجای گذاشت
شنبه 7 اسفند 1395