جمعه 7 آذر 1399 - 11 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با برگزاری کارگروه سلامت

در راستای نقشه راه دبیرخانه، کارگروه سلامت در حوادث صورت گرفت.

مطالب/ در راستای نقشه راه دبیرخانه، کارگروه سلامت در حوادث صورت گرفت.

                           
      در راستای نقشه راه دبیرخانه، کارگروه سلامت در حوادث صورت گرفت. مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز: با حضور کارشناسان EOC دانشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان عجبشیر کارگاه آموزشی بحران برگزار شد.
پنجشنبه 17 مرداد 1398