دوشنبه 5 اسفند 1398 - 29 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روزبه رجائی غفوری

دکتر روزبه رجائی غفوری    بعنوان  معاون  کنترل کیفیت واعتباربخشی اورژانس کشورمنصوب شد

مطالب/ دکتر روزبه رجائی غفوری بعنوان معاون کنترل کیفیت واعتباربخشی اورژانس کشورمنصوب شد

                           
      دکتر روزبه رجائی غفوری    بعنوان  معاون  کنترل کیفیت واعتباربخشی اورژانس کشورمنصوب شد طی حکمی از سوی دکتر کولیوند مشاور وزیر و رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور ،دکتر روزبه رجائی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی به سمت معاون کنترل کیفیت و اعتبار بخشی اورژانس کشور منصوب شد
شنبه 28 اسفند 1395