دوشنبه 18 فروردين 1399 - 12 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با آبشار پیربالا

قاتل نامرئی جان دو مرد تبریزی را درجوار آبشار پیربالا شهرستان مرند گرفت.

مطالب/ قاتل نامرئی جان دو مرد تبریزی را درجوار آبشار پیربالا شهرستان مرند گرفت.

                           
      قاتل نامرئی جان دو مرد تبریزی را درجوار آبشار پیربالا شهرستان مرند گرفت. مسئول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی با بیان خبر فوت ناگوار دو مرد درداخل چادرمسافرتی اظهارداشت: دو مرد48ساله و46ساله که برای گرم کردن داخل چادر از گازپیک نیک استفاده کرده بودند دچار مسمومیت با مونوکسیدکربن شده وجان باختند.
دوشنبه 14 فروردين 1396