دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روز طبیعت

آماده باش اورژانس تبریز  درروز 13فروردین

مطالب/ آماده باش اورژانس تبریز درروز 13فروردین

                           
      آماده باش اورژانس تبریز  درروز 13فروردین همزمان باروز طبیعت اورژانس تبریزدر 8پارک بزرگ کلانشهر تبریز بصورت آمبولانس وموتورآمبولانس مستقر خواهد بود
دوشنبه 14 فروردين 1396